10 gadi sadarbības

Daudzgadēja pieredze palīdz mums risināt sarežģtākās problēmas

Vienmēr blakām

Ofiss rīgas sirdī uz Skolas un Ģertrūdes ielu krustojuma


Noderīgas saitesBiežāk uzdotie jautājumi

Nodokļi pašnodarbinātajam 2017. gadā

VSAOI un mikronodoklis nelielai SIA

VSAOI minimālās iemaksas zemnieku saimniecībā

Sezonas laukstrādnieku reģistrācija

Esmu tulkotāja, pašnodarbināta persona, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Mani mēneša ienākumi vidēji 1000 EUR, Cik daudz man būs jāsamaksā nodokļos 2017.gadā?

Atbilde

Sakarā ar jaunajām nodokļu izmaiņām, katru mēnesi būs jāmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 97,16 eur apmērā MUN ( mikrouzņēmumu nodoklis) būs 5% Pieņemsim, ka gada apgrozījums 2017. gadā būs 12000 EUR MUN 5% būs jāmaksā 600 EUR VSAOI 97,16*12=1165,92 EUR Kopā maksājamie nodokļi 2017. gadā būtu.1766 eur Salīdzinājumam- šogad no 12000 EUR gada apgrozījuma Jūs maksājat MUN ( mikrouzņēmumu nodoklis) 9% t.i. 1080 EUR. Jums kā tulkotājai varētu būt maz izdevumu, līdz ar to , kaut arī nodokļu maksājums 2017. gadā būs lielāks nekā šogad, tomēr tas būs izdevīgāk, nekā maksāt 23 % iedzīvotāju ienākuma nodokli un iespējams arī ikmēneša Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas būtu jāmaksā tajos mēnešos, ka peļņa pārsniegs 380 EUR


Esam SIA, mikrouzņēmums, kas nodarbojas ar eksperta pakalpojumiem. Esam 2 nodarbinātie, viens no tiem uzņēmuma īpašnieks.Uzņēmuma īpašnieks ir pensionārs. Vidējie mēneša ienākumi 700-800 EUR, katrs darbinieks saņem algu 300-400 eur mēnesī. Ko man darīt ar savu mikrouzņēmu 2017. gadā, likvidēt?

Atbilde

Sakarā ar jaunajām nodokļu izmaiņām, katru mēnesi būs jāmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 97,16 EUR apmērā par darbinieku( 1165.92 eur gadā), 48.58 EUR par sevi, jo esat pensionārs(582.96 eur gadā).Mikronodoklis būs 5% no apgrozījuma. Vadoties pēc šī gada apgrozījuma, prognozēju ka par 2016. gadu ieņēmumi kopā būs vismaz 9000 eur, 9% MUN nodoklis no tā būtu 810 eur, 2017. gadā pie tādas pašas situācijas 5% MUN no 9000 būs 450 eur, un par sevi kā īpašnieku , kas automātiski ir darba ņēmējs, gadā 582.96 EUR Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kopā nodokļi 1033 eur, Algot otru darbinieku- jums jāizvērtē vai varat atļauties.


Esam zemnieku saimniecība. Nodarbojamies ar dārzeņu audzēšanu. Vai uz mums attiecas jaunās izmaiņas saistībā ar sociālo nodokli?

Atbilde

Jā attiecas , ja visi darbinieki, kas ir nodarbināti jūsu zemnieku saimniecībā kā vienīgajā darbavietā, tad jums jānodoršina 2017. Gadā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3/4 no minimālās algas. Izņēmums būs sezonas laukstrādnieki. Ja vien iespējams, Jums jāreģistrē sezonas laikā nodarbinātie laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim kā sezonas laukstrādnieki, tad arī par mazajām algām, ja tās nepārsniegs 70 eur, nebūs jāmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispār.( Likums par valsts sociālo apdrošīnāšanu 6. panta 2.2 punkts:)


Kā var reģistrēties par sezonas laukstrādnieku?

Atbilde

Reģistrācija jāveic Lauku atbalsta dienestā. Un noteikti jāizlasa: MK noteikumi Nr.166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai “ un Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.12pants.” Īpaši noteikumi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai” Maksimālais termiņš, kurā laukstrādniekam var piemērot sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu,nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienasun saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro. Šis nodokļa režīms attiecas tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos no kārtējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 30.novembrim. Sezonas laukstrādniekuienākuma nodoklis ir 15 procentu apmērāno laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli,kļūst sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniedz 70 eiro. Sezonas laukstrādniekureģistrācijaidarba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta (LAD)Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtuValsts ieņēmumu dienestā(VID)standartizētā formāvienu reizi mēnesī.